Instrukcja obsługi portalu internetowego E-Bok

 1. Adres strony internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej "Prądnik Biały - Zachód"
  ------>>> www.smpbz.pl ------>> zakładka E-Bok
 2. Portal internetowy E-Bok ( Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta ) to szybki i nowoczesny dostęp do konta rozrachunkowego dla dysponentów wszystkich lokali będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "Prądnik Biały - Zachód".
 3. Dostęp do portalu internetowego E-Bok można uzyskać tylko osobiście w siedzibie Spółdzielni przy ul. Pachońskiego 8 w dziale księgowości.
 4. Po wypełnieniu przez dysponenta lokalu Formularza Rejestracyjnego SERWISU ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI KLIENTA E-Bok (do pobrania na stronie internetowej lub w siedzibie Spółdzielni) wygenerowane zostaną w systemie indywidualne dane:
  • Login (idenyfikator)
  • hasło
 5. Po pierwszym logowaniu zalecana jest zmiana otrzymanego hasła naswoje własne.
 6. Portal internetowy E-Bok posiada pięć zakładek:
 • Rozliczenia
  • po lewej stronie u góry widoczne jest saldo ogólne wszystkich rozrachunków dysponenta lokalu z tytułu opłat eksploatacyjnych
  • poniżej, w układzie poziomym, znajdują sie 3 zakresy:
   • punkty - dotyczy osób, które mają więcej niż jedno mieszkanie
   • okres rozrachunków - możliwość określenia zakresu w czasie
   • typ obrotu - możliwość ustalenia rozrachunku dla jednego typu obrotu np. czynsz lub ubezpieczenie - po dokonaniu wyboru typu obrotów należy kliknąć napis FILTRUJ znajdujący się poniżej, po lewej stronie ekranu na niebieskim tle - saldo znajdujące się u dołu ekranu pokazuje wówczas stan rozrachunku z tego tylko tytułu
  • Naliczenie (składniki) opłaty za użytkowanie lokalu można zobaczyć w drugiej kolumnie "Dokument" - stajemy na konkretnym dokumencie (podświetla się wtedy na czerwono) i klikamy otwierając w ten sposób naliczenie opłaty za użytkowanie lokalu w danym miesiącu.
  • Rozliczenia są aktualizowane codziennie. Data aktualizacji widnieje w prawym górnym rogu pod adresem lokalu, którego dotyczą rozrachunki.
 • Parametry
  Zawiera dla danego punktu informacje dotyczące: normy zużycia wody, powierzchni użytkowej lokalu, ilości osób, kondygnacji.
  Jeżeli dysponent lokalu spłaca zobowiązanie z innego tytułu to widoczne są tutaj także salda z tych zobowiązań. Dotyczy to:
  1. wymiany wodomierzy
  2. spłaty termomodernizacji
  3. wykupu gruntu
 • Kontakt
  Zawiera podstawowe dane Spółdzielni: adres, numer identyfikacji podatkowej (NIP), regon, numery telefonów i adres e-mailowy, który po kliknięciu umożliwia napisanie i wysłanie poczty do Spółdzielni.
 • Media
  Dotyczy rozliczenia wodomierzy indywidualnych. Zawiera numery liczników indywidualnych wody, datę dokonania odczytu, odczyt oraz zużycie w m3. W drugiej części przedstawione jest rozliczenie liczników indywidualnych w lokalu zawierające czasookres, za który jest rozliczenie wody, wnoszone zaliczki w zł., faktyczne koszty w zł., różnicę wynikającą z rozliczenia, która stanowi albo zwrot albo dopłatę z tytułu zużycia wody i odprowadzania ścieków.
 • Korespondencja
  Zawiera wszystkie informacje w zakresie zmian wysokości naliczanych opłat eksploatacyjnych oraz wynikach rozliczenia za media. O wysłaniu nowej informacji lokator informowany jest pocztą e-mail.

Uwaga !

Po zakończeniu przeglądania strony E-Bok koniecznie trzeba się WYLOGOWAĆ klikając na napis WYJŚCIE

Dane na stronie aktualizowane są 1 raz na dobę około godziny 2000, dlatego pierwsze logowanie będzie możliwe po tej godzinie.

 
Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości 
Naszą stronę w sumie odwiedziło :