Aktualności

Z A P R O S Z E N I E


ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PRĄDNIK BIAŁY – ZACHÓD” ZAPRASZA NA ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW BUDYNKÓW:


UL. BIAŁOPRĄDNICKIEJ 17,  UL. KLUZEKA 5
UL. PIGONIA 4, UL. PACHOŃSKIEGO 4


KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU:
06.04.2017 R. (CZWARTEK) O GODZINIE 17.30
W SIEDZIBIE SPÓŁDZIELNI PRZY UL. PACHOŃSKIEGO 8.


CELEM ZEBRANIA BĘDZIE OMÓWIENIE BIEŻĄCYCH SPRAW ORAZ POTRZEB REMONTOWYCH.


Kraków,  dnia 27.03.2017 r.

 

Z A P R O S Z E N I E


ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PRĄDNIK BIAŁY – ZACHÓD” ZAPRASZA NA ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW BUDYNKÓW:


UL. PACHOŃSKIEGO 14, 14A, 16, 18

KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU:
05.04.2017 R. (ŚRODA) O GODZINIE 17.30
W SIEDZIBIE SPÓŁDZIELNI PRZY UL. PACHOŃSKIEGO 8.


CELEM ZEBRANIA BĘDZIE OMÓWIENIE BIEŻĄCYCH SPRAW ORAZ POTRZEB REMONTOWYCH.


Kraków,  dnia 27.03.2017 r.

 

Z A P R O S Z E N I E


ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PRĄDNIK BIAŁY – ZACHÓD” ZAPRASZA NA ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW BUDYNKÓW:


UL. SZOPKARZY 2, 4, 6
UL. ZIELIŃSKA 20, 22


KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU:
04.04.2017 R. (WTOREK) O GODZINIE 17.30
W SIEDZIBIE SPÓŁDZIELNI PRZY UL. PACHOŃSKIEGO 8.


CELEM ZEBRANIA BĘDZIE OMÓWIENIE BIEŻĄCYCH SPRAW ORAZ POTRZEB REMONTOWYCH.


Kraków,  dnia 27.03.2017 r.

 

Z A P R O S Z E N I E


ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PRĄDNIK BIAŁY – ZACHÓD” ZAPRASZA NA ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW BUDYNKÓW:


UL. NAD SUDOŁEM 10,12, 14,24
UL. DANKA 4, 5


KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU:
03.04.2017 R. (PONIEDZIAŁEK) O GODZINIE 17.30
W SIEDZIBIE SPÓŁDZIELNI PRZY UL. PACHOŃSKIEGO 8.


CELEM ZEBRANIA BĘDZIE OMÓWIENIE BIEŻĄCYCH SPRAW ORAZ POTRZEB REMONTOWYCH.


Kraków,  dnia 27.03.2017

Z A P R O S Z E N I E

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PRĄDNIK BIAŁY – ZACHÓD” ZAPRASZA NA ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW BUDYNKÓW:

UL. NAD SUDOŁEM 10,12, 14,24

UL. DANKA 4, 5

KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU:

03.04.2017 R. (PONIEDZIAŁEK) O GODZINIE 17.30

W SIEDZIBIE SPÓŁDZIELNI PRZY UL. PACHOŃSKIEGO 8.

CELEM ZEBRANIA BĘDZIE OMÓWIENIE BIEŻĄCYCH SPRAW ORAZ POTRZEB REMONTOWYCH.

Kraków, dnia 27.03.2017

 

Harmonogram posiedzeń Rady Nadzorczej w nadchodzących miesiącach

Styczeń - 25-01-2017 - godz. 18:00

Luty - 22-02-2017 - godz. 18:00

Marzec - 29-03-2013 - godz. 18:00

Kwiecień - 26-04-2017 - godz. 18:00

 

Plan pracy Rady Nadzorczej na I półrocze 2017 roku

 

 

Plan pracy Rady Nadzorczej na I półrocze 2017 r.

 

Plan pracy Rady Nadzorczej na II półrocze 2016 roku

 

 

Plan pracy Rady Nadzorczej na II półrocze 2016 r.

 

Harmonogram posiedzeń Rady Nadzorczej w nadchodzących miesiącach

Sierpień - 24.08.2016 godz.:18:00
Wrzesień - 21.09.2016 godz.:18:00
Październik - 19.10.2016 godz.:18:00
Listopad - 16.11.2016 godz.:18:00
Grudzień - 14.12.2016 godz.:18:00

 

W dniu 21.05.2016 roku członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej "Prądnik Biały - Zachód" na Walnym Zgromadzeniu dokonali wyboru nowej Rady Nadzorczej.

Na pierwszym plenarnym posiedzeniu Rada Nadzorcza ukonstytuowała się w następujący sposób:


Przewodniczący:
Andrzej Stromidło
Z-ca Przewodniczącego: Antoni Januszkiewicz
Sekretarz: Bernadetta Wolska-Woźniak

Pozostali członkowie Rady Nadzorczej:
Iwona Bętkowska,
Danuta Kiryk,
Ryszard Kołodziej,
Paulina Pławecka-Szarek,
Małgorzata Prager-Bulińska,
Ewa Ufir

 

Harmonogram posiedzeń Rady Nadzorczej
w najbliższych miesiącach:

Czerwiec - 15.06.2016 o godz. 18:00

Lipiec - 20.07.2016 o godz. 18:00

 
Więcej artykułów…
Naszą witrynę przegląda teraz 10 gości 
Naszą stronę w sumie odwiedziło :