Komunikat

Z uwagi na trwającą pandemię na dzień dzisiejszy Walne Zgromadzenie Spółdzielni nie zostanie zwołane w statutowym terminie, natomiast Zarząd Spółdzielni potwierdza gotowość do jego przeprowadzenia. Materiały na Walne Zgromadzenie zarówno za 2019 jak i za 2020 rok są przygotowane.

Z przykrością musimy poinformować o śmierci Pana Antoniego Januszkiewicza – członka Rady Nadzorczej, Z-cy Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Pani Janiny Bańki - członka Rady Nadzorczej, Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej.

Zgodnie z § 86 ust. 3 Statutu Spółdzielni przewiduje się uzupełnienie składu Rady Nadzorczej o osobę, która kandydowała z danego Zespołu budynków i uzyskała w kolejności największą ilość głosów. W przypadku Zespołu budynków II taką osobą jest Pani Dorota Szczepańska, która potwierdziła gotowość wstąpienia w skład Rady Nadzorczej. Niestety z Zespołu budynków I, takiej osoby nie ma. Zgodnie z § 86 ust. 4 „W przypadku braku możliwości uzupełnienia pełnego składu Rady Nadzorczej, wyborów uzupełniających dokonuje się na najbliższym Walnym Zgromadzeniu”. Tym samym do czasu zwołania Walnego Zgromadzenia, Rada Nadzorcza będzie pracować w ośmioosobowym składzie.

 

Harmonogram posiedzeń Rady Nadzorczej w  2021 roku

27-01-2021 o godz. 18:00

17-02-2021 o godz. 18:00

24-03-2021 o godz. 18:00

28.04.2021 o godz. 18:00

19.05.2021 o godz. 18:00

09.06.2021 o godz. 18:00

07.07.2021 o godz. 18:00

25.08.2021 o godz. 18:00

29.09.2021 o godz. 18:00

20.10.2021 o godz. 18:00

17.11.2021 o godz. 18:00

22.12.2021 o godz: 18:00

 

 

 

 

Harmonogram posiedzeń Rady Nadzorczej w 2020 r.

22.01.2020 r.  godz. 18.00

26.02.2020 r.  godz. 18.00

25.03.2020 r.  godz. 18.00

29.04.2020 r.  godz. 18.00

27.05.2020 r.  godz. 18.00

17.06.2020 r.  godz. 18.00

08.07.2020 r.  godz. 18.00

26.08.2020 r.  godz. 18.00

23.09.2020 r. godz. 18:00

21.10.2020 r. godz. 18:00

25.11.2020 r. godz. 18:00

16.12.2020 r. godz. 18:00


Z uwagi na ograniczenia przyjęcia stron, Dyżury Członków Rady Nadzorczej w Spółdzielni zostają zawieszone do odwołania.

Planowane wiosenne zebrania mieszkańców wyjątkowo w 2020 roku nie odbędą się, z uwagi na panującą epidemię.

W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny do Spółdzielni.

 
Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości 
Naszą stronę w sumie odwiedziło :